Intersped Cerna

Vnútroštátna a Medzinárodná doprava

O nás

V našej profesii neexistujú dva rovnaké dni. Každá preprava má svoje špecifiká. Pre niekoho je dôležité, aby preprava bola lacná, iný zákazník kladie dôraz na rýchlosť a termín doručenia svojich komodít.

V oboch prípadoch je dôležitá vzájomná komunikácia, na ktorú kladieme zvýšený dôraz. Pokiaľ preprava nedostane status S.O.S. , dajú sa ušetriť finančné prostriedky klientov. V období neustálych optimalizácií vo firmách, pokusov tlačiť cenu dopravy nižšie, v čase, keď náklady na dopravu preukazateľne rastú,sa snažíme slušne a logicky apelovať na klientov zásadou "Ži a nechaj žiť". Pre našich zákazníkov vieme poskytnúť aj službu pridanej hodnoty, keď odkomunikujeme termíny a miesta nakládky, vykládky, špeciálne požiadavky na technickú výbavu vozidla(hydraulické čelo, hydraulická ruka atď)

Bonusom našich služieb, v prípade že sa prepravuje tovar mimoriadnej hodnoty je zdôraznenie potreby pripoistenia zásielky.Mnohokrát sa stretávame s nepochopením výpočtu krytia poistnej sumy podľa zodpovednosti dopravcu v medzinárodnej preprave. Určujúci vzorec výpočtu zodpovednosti dopravcu za vašu zásielku je 8,33 SDR za 1 kg tovaru(bez ohľadu na to, aká je výška poistenia dopravcu) Pripoistenie tovaru na all risks z hodnoty tovaru,je služba,ktorá kryje širšie riziká a zaistí vyššie plnenie pri škodovej udalosti,ako je rámec bežnej zodpovednosti medzinárodneho dopravcu(zodpovednosť dopravcu upravuje medzinárodný dohovor CMR).
Zodpovednosť

Sme firma, v ktorej netolerujeme chyby a prácu odvádzame s profesionálnym výkonom

Spoľahlivosť

Zásielka sa dostane vždy do určeného miesta včas podľa vopred dohodnutých podmienok

Promptnosť

Vaše komodity preberáme a doručujeme v čo najkratších lehotách s dodržaním platnej legislatívy

Zákaznícky orientované

výraznú pozornosť venujeme individuálnemu prístupu ku klientovi, hľadáme optimálne riešenia, pre realizovanie objednávok

Služby

Podľa druhu prepravovaného tovaru Vám vieme ponúknuť rôzne typy nákladných vozidiel
Najčastejšie využívané vozidlá

Vozidlá môžu byť v prevedení plachta, alebo skriňa. Pri skriňových prevedeniach nadstavby sú tam ale mierne odlišnosti
v užitočnej nosnosti jednotlivých vozidiel

Dodávka
 • celková hmotnosť 3,5t

 • max. 10 paletové

 • max.užit.nosnosť 1,5 t

Solo
 • celková hmotnosť 7,5t

 • max. 16 paletové

 • max.užit.nosnosť 3,5 t

Solo
 • do celkovej hmot. 12 - 18t

 • x paletové

 • max.užit.nosnosť 6 - 12t

Náves / Súprava
 • celková hmotnosť 40t

 • max. 33 - 34 paletové

 • max.užit.nosnosť 24 t

Img

Preprava sypkých materialov do 1,4 t / Preprava paletoveho tovaru do 1,4 t vozidlom bez plachty. Úložná plocha 2,86 m x 1,7 m

Všetky zasielky vybavuje telefonicky alebo mailom.

Kontakt

 • Intersped Cerna

 • Tesná 179/9
 • 900 43 Hamuliakovo
 • Slovenská Republika

 • email:
  nagyova@intersped-cerna.sk

 • tel. číslo: +421 903 621 145
  +421 918 797 996

 • IČO: 352 64 721
 • IČ DPH: SK1020 135 248
 • Dohovor CMR: